تمرین تاباتا راهی موفقیت آمیز برای لاغر شدن

۰نمونه هایی از برنامه ورزشی و تمرین تاباتا تمرین تاباتا نمونه ی جزئی تری از تمرین HIIT است. این روش

شیوه های نادرست دویدن که موجب چاق شدن می شود!

۰ شیوه های نادرست دویدن خیلی از افراد با ورزش مداوم نتیجه نگرفته اند! هر روز با سخت دویدن خودشان

توصیه های مهم افراد موفق در کاهش وزن

۰توصیه هایی برای کاهش وزن موفق اگر از وزن اضافه خود ناراضی هستید پس چرا اولین قدم خود را برنمیدارید