نرم کننده مو می تواند باعث ریزش مو شود؟

امروزه اکثر خانم ها در حمام از نرم کننده مو استفاده می کنند. آیا نرم کننده ممکن است باعث ریزش

 

شامپوهای خارجی رنگارنگ و خطرات آن

شرکت های محصول آرایشی، تبلیغات زیادی را در رسانه ها برای محصلات خود انجام می دهند اما هیچ کدام از