۴ دلیلی که دستها پیر تر بنظر می رسند

چه چیز باعث می شود دستها پیر تر از آنچه هستند، به نظر برسند؟ اول از همه، استفاده بیشتر و سوء

 

انواع نرم کننده ها(کاندیشنرها)وانواع لوسیون های پاک کننده

انواع نرم کننده ها(کاندیشنرها) کاندیشنر ها در مراجع فارسی به عنوان حالت دهنده ترجمه شده است.موها بعد از شامپو کردن