چند نکته زیبایی فوق العاده

چند نکته زیبایی فوق العاده با ما همراه باشید… ۱- شستن صورت با جوش شیرین:با استفاده از جوش شیرین یک تا دوبار