دیسمنوره چیست؟

حس زیبایی: دیسمنوره (Dysmenorrhea)، به درد در حین دوره های ماهیانه خونریزی گفته می شود. تخمین زده می شود در