کدام ریمل سالم تر است؟

خطرات استفاده از ریمل انواع ریمل: ریمل‌ها از نظر شکل ساختارى به دو نوع پودرى و مایع در بازار ایران