چگونه مراقب سلامت لب ها باشیم

پوست لب‌ها خصوصیات ویژه‌ای د‌‌ارد‌‌. لب‌ها با یک غشاء مخاطی پوشید‌‌ه شد‌‌ه‌اند‌‌ که نسبت به پوست طبیعی، غد‌‌د‌‌ متفاوت و

۹ اشتباه رایج آرایش پوست

یکی از دقدقه های هر روزه بانوان ایرانی انتقال حس زیبایی خود به سایرین می باشد. اما این حس زیبایی