هنگام حمام کردن مرتکب این ۶ اشتباه نشوید!

در این روزهای گرمی که قبل از ورود رسمی به فصل تابستان تجربه می کنیم، حمام کردن و دوش گرفتن

 

خطا هایی که در شستن صورت انجام می دهید

شستشوی صورت یک عادت روزانه و به ظاهر ساده است.عملی کاملا بهداشتی و شاداب کننده که با چند حرکت سریع

 

تاثیری که استرس بر روی ظاهر شما دارد

استرس با پوست و ظاهر شما چه می کند استرس یک احساس فشار جسمی یا روحی است که به دلیل