برای پیشگیری از خشکی، خارش و اگزما در پاییز اینگونه حمام کنید

 اگزمای پوستی در فصل پاییز شایع میشود یک متخصص بیماری‌های پوست و مو با اشاره به اینکه در فصل پاییز

 

مراقبت از پوست در فصل بهار

فصل بهار با شروع گرم شدن هوا و افزایش تابش نور خورشید با وجود فواید بسیار می تواند اثرات منفی