آیا روغن جوجوبا می تواند آکنه را درمان کند؟

روغن جوجوبا عنصر مشترک در شوینده های مختلف صورت و کرم مراقبت از پوست است. این ویتامین ها و مواد