آرایش دانشجویی! (بخش دوم)

آرایش دانشجویی! ( بخش اول) ۷ نکته موثر برای داشتن آرایشی ساده و طبیعی و البته دانشجویی ۱-کرم پوشاننده دانشجویی!

تغییرات آرایشی در بهار

بهار فصل تغییر است. نو شدن ، دوباره زندگی کردن ، دوباره زندگی را زیستن و دوباره امیدوار شدن. همه